Even voorstellen: Kasper Roodenburg; bestuurslid Platform vmbo D&P

Dat ik leraar ben geworden is iets wat ik vroeger niet in mijn stoutste of wildste fantasieën had verwacht. Ik was een prima leerling op school maar ben afgestroomd van het vwo naar de havo omdat school en huiswerk nooit mijn eerste prioriteit hadden. Na de havo heb ik nog een jaar vwo geprobeerd omdat ik geen idee had wat ik voor vervolgopleiding moest kiezen. Wat voor beroepen er waren en welke opleidingen je daarvoor nodig had waren zaken waar in mijn tijd niet veel aandacht voor was.

Pas toen ik rond mijn 25ste vastliep in mijn toenmalige baan – ik was na een opleiding Commerciële Economie terechtgekomen bij een groot handelsbedrijf – ben ik gaan nadenken over mijn toekomst. Ik had op dat moment een stagiair die ik begeleidde en de energie en lol die ik daarvan kreeg hebben mij doen besluiten om te gaan solliciteren als docent. Via het zijinstroomtraject heb ik mijn bevoegdheid gehaald en ben ik per toeval terechtgekomen op een vmbo-school met het profiel Handel en administratie. Deze opleiding liep niet goed en mijn toenmalige directeur stelde voor om over te gaan op het intersectorale programma Dienstverlening & Commercie. Zo ben ik in 2009 voor het eerst naar een netwerkbijeenkomst van ons platform gegaan en was ik eigenlijk gelijk geboeid door het gedachtengoed van uitgestelde keuze en het laten zien en ervaren van verschillende beroepen om zo een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding. Ik ben na al die jaren nog steeds overtuigd dat we leerlingen te vroeg laten kiezen, zonder dat ze precies weten waarvoor ze kiezen.

Het vmbo loopt onderwijskundig op dit vlak ver vooruit op de havo en het vwo. Mijn wens voor de havo- en vwo-leerlingen is de invoering van een echt praktische en oriënterende component zoals Dienstverlening en Producten, zodat zij net als de leerlingen op het vmbo een goede oriëntatie op en voorbereiding voor hun verdere loopbaan krijgen.

Intersectoraal onderwijs en het vmbo zijn een rode draad in mijn onderwijscarrière geweest. Heel trots ben ik dan ook dat ik sinds dit schooljaar directeur van Melanchthon Berkroden ben geworden. Ik werk al 10 jaar op deze locatie en wij zijn vanaf de start een echte intersectorale school geweest. Ons motto is ‘Bewust de Wereld in’. Hoe kan je dit beter vormgeven dan binnen het mooie beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten!