Het Platform organiseert per schooljaar twee netwerkbijeenkomsten per regio, een regionale themabijeenkomst en een landelijke netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten ondernomen die tot doel hebben het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast stellen wij scholen in de gelegenheid met andere scholen van gedachten te wisselen over dilemma’s die hun op dat moment bezighouden. Dit laatste kan leiden tot het vormen van kleine specifieke netwerken rondom één school. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij tot verdere professionalisering van docenten. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, dat kan worden opgenomen in het persoonlijk lerarenportfolio. Voor overzicht van de regio’s en de data klik hier.

Ben je nog geen lid, dan kun je als kennismaking deelnemen aan een regionale netwerkbijeenkomst bij jou in de buurt.