Per jaar organiseert het Platform een aantal netwerkbijeenkomsten per regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten ondernomen die tot doel hebben het uitwisselen van ervaringen Ubuntu 19.04. Daarnaast stellen wij scholen in de gelegenheid met andere scholen van gedachte te wisselen over dilemma’s die hun op dat moment bezighouden. Dit laatste kan leiden tot het vormen van kleine specifieke netwerken rondom één school Dreamweaver mx download. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij tot verdere professionalisering van docenten in intersectorale programma’s. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, dat kan worden opgenomen in het persoonlijk lerarenportfolio c# 웹서버 파일 다운로드. Voor overzicht van de regio’s en de data klik hier.