Online informatiebijeenkomst D&P nieuwe stijl in de nieuwe leerweg!

In de nieuwe leerweg worden de gemengde leerweg en theoretische leerweg samengebracht in één leerweg. Hierin zal elke leerling een praktijkgericht programma volgen. Tussen half oktober en half december 2020 zijn verschillende ontwikkelgroepen aan de slag gegaan met het opstellen van startnotities voor de licentievrije praktijkgerichte programma’s. Op onderstaande data houden wij voor onze leden een drietal online-informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten presenteert het SLO de tussenopbrengst van de ontwikkelgroep Dienstverlening & Producten Nieuwe Stijl. Gedurende de voorbereidingsfase van de pilot (januari-juni 2021) werkt de ontwikkelgroep de startnotitie verder uit tot een eerste concept-examenprogramma dat de basis moet zijn voor pilotscholen voor het onderwijs in schooljaar 2021-2022.

Klik hieronder op de gewenste datum om in te schrijven.
19 januari 2021, 15.00-16.30 uur
20 januari 2021, 15.00-16.30 uur
21 januari 2021, 15.00-16.30 uur

Let op: op 13 januari 2021 is de startbijeenkomst met de pilotscholen gepland. Mocht deze onverhoopt niet doorgaan dan worden bovenstaande bijeenkomsten verschoven naar een latere datum.

Tot slot, geef dit bericht ook vooral door aan je collega’s die te maken hebben met de GL en/of TL.