Het profiel Dienstverlening & Producten bestaat inmiddels al meer dan 5 jaar. Sinds D&P is opgestart, richten steeds meer scholen een leeromgeving voor D&P in.
Als platform hebben we voor nieuw- en verbouwactiviteiten al het handboek ‘van Droom tot Daad’ uitgebracht.  Bij deze handreiking gaat het ons specifiek om de leeromgeving.
Sommige scholen hebben al enkele jaren ervaring met een mooie leeromgeving, andere scholen staan aan de vooravond om een nieuwe omgeving in te richten.
Daarbij ontstaat de behoefte om te leren van de ervaring bij anderen. Met als doel een handreiking op te stellen voor het inrichten van een leeromgeving voor D&P, inventariseren we graag wat de voorbeelden zijn en welke lessen en successen we daar uit kunnen halen. Deze vragenlijst is een eerste stap in de inventarisatie en bestaat uit 10 vragen. Klik hier als je de lijst zou willen invullen.