Gezocht: scholen die het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid aanbieden.

De Bizoncompagnie is op zoek naar vmbo-scholen die willen samenwerken met defensie en de VeVa-mbo’s in de regio om het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid meer inhoud en diepgang te geven. Gedacht wordt o.a. aan gastlessen, kennismakingsdagen voor docenten, doedagen voor docenten en decanen, doedagen voor leerlingen en waar eventueel nog meer behoefte aan is.  

Mijn naam is Rob Prins en ik ben verbonden aan de Bizoncompagnie van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. De Bizoncompagnie is in 2018 opgericht om ervoor te zorgen dat er invulling komt voor de inmiddels meer dan 800 vacatures op de Johannes Postkazerne in Havelte. Deze vacatures betreffen alle voorkomende functies op de kazerne, onder meer op het gebied van ICT, logistiek, bedrijfsautotechniek, zorg en niet in de laatste plaats de pantserinfanterie. De toestroom van sollicitanten via de reguliere weg is niet voldoende om de uitstroom van defensiepersoneel op te vangen en zodoende wordt het aantal vacatures gestaag groter. De toestroom via de mbo-opleiding Vrede en Veiligheid is evenmin toereikend. Dit komt mede doordat er te weinig vmbo’ers doorstromen naar deze opleiding. Wij zijn bij de Bizoncompagnie van mening dat de belangstelling voor een baan bij Defensie al kan ontstaan op het vmbo en wel bij het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en Veiligheid.
Met deze brief willen wij graag inventariseren op welke vmbo-scholen het keuzevak aangeboden wordt en/of welke vmbo-scholen dit keuzevak in de toekomst aan willen bieden. Tevens willen wij graag weten of er behoefte bestaat onder de docenten van het keuzevak om een bezoek te brengen aan de kazerne en met de scholencampagne in overleg te gaan. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u dit kenbaar maken via bizoncie.scholenproject@mindef.nl of 06-30927963.

Met vriendelijke groet, BIZONCOMPAGNIE

R.J. Prins
Hoofd scholencampagne