Mijn naam is Guido Beckers en sinds april 2022 mag ik me lid van de raad van advies van het Platform vmbo D&P noemen.

Hoewel ik geboren en getogen ben in Maastricht, heb ik vierentwintig jaar in Brabant gewoond en gewerkt. Eerst als leraar Nederlands, later als adjunct-directeur en conrector. Ik was met name binnen het mavo- en vbo- (later vmbo-)onderwijs actief. In die periode ben ik ook twee jaar leerwegconsulent geweest voor de Projectorganisatie VMBO (OCW). Deze organisatie was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van de vier leerwegen en profielen binnen het vmbo. Velen zullen zich misschien nog herinneren dat de politiek toen besloot dat de term mavo moest blijven bestaan. Scholen mochten kiezen tussen theoretische leerweg of mavo.

Op 9 september 2001 (jawel, 9/11) keerde ik terug naar Maastricht om plaatsvervangend rector te worden van het toenmalige Jeanne d’Arc College. In de praktijk echter was ik de directeur van de vmbo-school die daarbij hoorde.

In de periode 2002 tot 2022 vervulde ik diverse functies als schoolleider/bestuurder voor de Stichting LVO. Eerst in Maastricht, later in Weert, daarna in Sittard-Geleen en tot slot weer in Maastricht. Mijn hart bleef altijd bij het vmbo en het beroepsonderwijs en ik heb aan veel ontwikkelingen binnen het vmbo ook landelijk een bijdrage mogen leveren. In 2007 mocht ik daarvoor de Johan van der Sanden erepenning ontvangen uit handen van Harry Grimmius.

In het kader van een goede loopbaanontwikkeling acht ik het van groot belang dat jonge mensen praktijkervaring opdoen. Met veel belangstelling heb ik dan ook kennisgenomen van De ambitie van De achtbaan [werkboek van het Platform vmbo D&P met handvatten voor de invoering of her(r)ijking van het onderwijsprogramma D&P, red.]. Ik hoop dat ik met mijn bijna vijfenveertigjarige ervaring binnen het vo in het algemeen en het vmbo in het bijzonder een bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van het onderwijsprogramma D&P. Misschien ontmoeten we elkaar op een van de netwerkmiddagen.

Ik wens jullie een succesvol en vooral plezierig onderwijsjaar 2022-2023.

Guido Beckers