Op de Landelijke Netwerkdag werd-ie gelanceerd: onze eerste bundel met inspirerende D&P-verhalen opgetekend tijdens onze regionale netwerkbijeenkomsten van schooljaar ’23-‘24.

Aan alle bezoekers van deze Landelijke Netwerkdag D&P is de bundel met D&P-story’s verstrekt. Deze bundel bevat naast negen verhalen van aangesloten scholen ook negen infographics met achterliggende informatie plus een factsheet van het Platform D&P.

Van scholen met één programma tot scholen met veel programma’s én allerlei varianten daartussen; elke story in deze bundel vertelt het eigen verhaal over hoe D&P wordt ingezet. Immers, binnen Nederland hebben scholen de vrijheid om hun onderwijsprogramma zelf vorm te geven en deze ruimte dan ook in te richten volgens de eigen missie en visie. Het D&P-onderwijsorganisatieprogramma geeft de ruimte om eigen keuzes op een effectieve manier te organiseren. De verhalen die we hebben opgetekend laten de grondslag van deze keuzes zien en tekenen vervolgens de organisatie van D&P binnen een school op.

Deelnemen aan het netwerk van het Platform D&P betekent kennis delen en ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.
We zijn er trots op dat we de D&P-verhalen met behulp van zoveel scholen hebben kunnen optekenen en hopen dat vele scholen inspiratie zullen opdoen bij het kennisnemen van de mogelijkheden die het onderwijsprogramma D&P biedt.

Lees ook de verhalen van scholen die hun unieke aanpak van D&P delen en laat je ook inspireren: geef D&P de plek die het verdient!

Dowload hier de bundel: D&P, your own way!