Raad van advies Platform vmbo D&P

Maandag 15 april heeft het Platform vmbo D&P een sessie met de raad van advies gehad. Twee keer per jaar komt deze adviesraad bij elkaar. April is traditiegetrouw de tweede keer en tijdens deze vergadering hebben we een volgende slag gemaakt met het nieuwe koersplan dat volop in ontwikkeling is. Het koersplan wordt geschreven voor 2025-2030 en samen met het bestuur en de raad van advies bepalen we welke ontwikkelingen wij verwachten, welke kansen er zullen zijn en welke acties we gaan uitzetten. De raad van advies bestaat uit vier personen die binnen het onderwijs en bedrijfsleven het beroepsonderwijs een warm hart toedragen. In de raad van advies hebben momenteel zitting:

  • Corine Korrel – Eigenaar Projecthuys en oprichtster van Onderwijs/VMBO On Stage
  • Ad van Andel – directeur en oprichter van het onderwijsadviesbureau Advana
  • Harry Grimmius – voormalig voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel
  • Guido Beckers – voormalig waarnemend rector Grotius College, Vrije school Parkstad en Compass

We zijn op zoek naar versterking van deze raad. Ben of ken je iemand die werkt in het bedrijfsleven en interesse heeft? Belangstelling maak je kenbaar door een mailtje met motivatie te sturen naar info@platformdenp.nl.