Het profiel D&P en daarmee het Platform D&P bestaan inmiddels zes jaar. Vele ontwikkelingen hebben elkaar opgevolgd en veel scholen zijn de uitdaging aangegaan om het profiel D&P binnen hun scholen aan te bieden in diverse creatieve verschijningsvormen. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een nieuwe leerweg en ook binnen het havo is een praktijkgericht programma met de kenmerken van D&P in ontwikkeling. Allemaal geweldige ontwikkelingen en het platform wil goed in kunnen blijven spelen op de behoeftes die er zijn in het land; wat hebben docenten, ondersteuners, schoolleiders en besturen in de toekomst van het Platform vmbo D&P nodig qua ondersteuning van het breed oriënterende, praktische en betekenisvolle D&P-onderwijs?

Daarom organiseert het Platform vmbo Dienstverlening en Producten voor hun leden een tweetal onlineboardrooms voor leden om mee te denken over de toekomst.

De onlineboardrooms zijn van 15.00-16.30 uur op:
15 maart 2022
17 maart 2022

We willen tijdens deze boardrooms een aantal toekomstscenario’s voorleggen waarop direct gereageerd kan worden. Ook willen we informatie ophalen zodat we deze scenario’s kunnen uitwerken en samen kunnen werken aan een toekomstbestendig platform.

Geef je snel op en denk mee over de toekomst van het Platform vmbo D&P! Geen mail ontvangen? Stuur dan een mail naar info@platformdenp.nl voor de inschrijflinks. (Alleen voor leden)