Wat is nu leuker? 80 filmbegrippen uit een boek leren of een spel spelen? Dat laatste kan nu met 60fps. Kijk naar iemand die een spelletje speelt. Die wil het spel winnen. Deze intrinsieke motivatie om te winnen zorgt ervoor dat de leerlingen zo goed mogelijk antwoorden willen geven. Dat gedrag staat soms haaks op dat van leerlingen die de begrippen uit een boek moet leren. Leren wordt leuk met 60fps! En ze hebben niet door dat ze aan het leren zijn.

Het leermiddel 60fps is door een docent D&P ontwikkeld voor de leerlingen van het vmbo die het profiel Dienstverlening en Producten volgen. Bij de module Multimediale producten maken moeten de leerlingen veel begrippen kennen die bijvoorbeeld met film te maken hebben. Leerlingen kunnen punten verzamelen door antwoord te geven op vragen over filmbegrippen. Hebben ze de vraag goed beantwoord, dan krijgen ze de vragenkaart met de daarbij behorende punten. De speler met de meeste punten heeft gewonnen. Een uitzondering is de Twistkaart: als iemand die pakt krijgt het spel weer een totaal andere wending. Tijdens het spel zijn de leerlingen kritisch op elkaar, bleek uit de playtesten. Een goed antwoord levert namelijk punten op voor de tegenstander. Door het discussiëren over het al dan niet juiste antwoord beklijft de stof ook beter.

Wil je meer informatie of een spel aanschaffen voor € 54,95? Stuur dan een mail naar info@johnniesartwork.nl.

Link naar de website: https://www.johnniesartwork.nl/educatie.html